BẮN TIỀN NHANH

{{totalOrder}} đơn. Tổng số tiền: {{totalMoney|currency:'':0}}đ

Số trùng {{duplicate.join()}}

Bảng giá chiết khấu

Nhà mạng Chiết khấu Trạng thái
5% Bảo trì
7% Hoạt động
11% Hoạt động